แนะ สมศ.ตั้งทีมศึกษาวิจัยการประเมิน

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 67 ครั้ง

กพฐ.แนะสมศ.ตั้งทีมวิจัยที่เข้มแข็ง ศึกษาวิจัยมิติต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและเสนอผลเชิงนโยบายให้รัฐบาล ณมน เผยเตรียมประเมินสถานศึกษา 721แห่ง เริ่มก.ค.-ก.ย.นี้

วันนี้( 30เม.ย.)รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ)และคณะได้มาประชุมและพบปะผู้บริหาร สมศ. เพื่อศึกษาภารกิจของ สมศ. ซึ่งประธาน กพฐ.และคณะเห็นประโยชน์และคุณค่าของการประเมินคุณภาพภายนอกว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมเสนอแนวทางในการพัฒนาการทำงานของ สมศ. ในอนาคต อาทิ การคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกให้มีความหลากหลายวิธี เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิสูงควรใช้การเชิญ มุ่งเน้นการพัฒนาและควบคุมคุณภาพผู้ประเมินให้เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและสังคม, ควรหาวิธีการยกย่องหรือมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประเมินภายนอกเหมือนในต่างประเทศ เช่น ผู้ประเมินภายนอกของประเทศอังกฤษจะได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชินี และต้องถวายสัตย์ต่อหน้าพระพักตร์ และ สมศ. ควรจัดตั้งทีมวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อศึกษาวิจัยในมิติต่างๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและเสนอผลการวิจัยในเชิงนโยบายให้รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.ณมน กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบ 4ที่ได้เริ่มประเมินสถานศึกษาไปแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 และในปีงบประมาณ 2561 สมศ. จะทำการประเมินสถานศึกษารวม 721 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 500 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (นานาชาติ) จำนวน 20 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สังกัดกรุงเทพมหานคร) จำนวน 100 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 101 แห่ง ซึ่งจะทำการประเมินในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนนี้ ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกฎกระทรวงใหม่ และมาตรฐานการศึกษาชาติ

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/640614

ร่วมแสดงความคิดเห็น