สอศ.เปิดสอบ " 169" รอง ผอ.วิทยาลัย- " 14" ศึกษานิเทศก์

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 50 ครั้ง

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.อ.ศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มีมติ 3 เรื่อง คือ ให้ สอศ.คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์(ศน.) สังกัดสอศ. จำนวน 14 อัตรา ได้แก่ หน่วยศึกษานิเทศก์ (ส่วนกลาง) 4 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อัตรา ภาคใต้ 2 อัตรา ภาคกลาง 2 อัตรา และภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 2 อัตรา แทนตำแหน่งว่างจากเกษียณต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และ สอศ.ยังไม่มีการเปิดสอบ โดยเริ่มรับสมัครพฤษภาคมนี้

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้มีมติให้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 169 อัตรา แบ่งเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 159 อัตรา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 อัตรา ซึ่งปัจจุบัน สอศ. ไม่มีบัญชีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงต้องสอบคัดเลือกเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ ลาออกราชการ และว่างจากกรณีอื่นๆ โดยเริ่มรับสมัครเดือนพฤษภาคมนี้

มีมติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอนและสายสนับสนุนการศึกษา) ประจำปี ครั้งที่ 1 จำนวน 85 ราย แบ่งเป็น ครู 81 ราย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 4 ราย เพื่อทดแทนอัตรากำลังจากการลาออก การเกษียณ และอื่นๆ อีกทั้งย้ายตามความประสงค์ของข้าราชการครูผู้ขอย้าย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/936049

ร่วมแสดงความคิดเห็น