สพฐ.จ่อเปิดช่อง" ไร้ตั๋ว" สอบครูผู้ช่วยสาขาขาดแคลน

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 48 ครั้ง

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณี สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) มีข้อกังวลเรื่องการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2561 จัดสอบโดยส่วนกลาง หรือสพฐ. และให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เป็นผู้ออกข้อสอบ ว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะผ่านมติให้เปิดให้ผู้ที่จบสาขาอื่นให้มาสอบในสาขาขาดแคลนโดยไม่สอบถามความเห็นจากสถาบันฝ่ายผลิต ว่า เท่าที่คิดและ ได้หารือในที่ประชุมก.ค.ศ.ครั้งล่าสุด มีหลักเกณฑ์ว่า การกำหนดสาขาขาดแคลน ต้องสำรวจจากพื้นที่มาก่อน และถ้าพื้นที่บอกว่าขาดแคลน ก็ต้องมาดูภาพรวมว่าขาดแคลนทั้งประเทศหรือไม่ ถ้าขาดแคลนเฉพาะพื้นที่อาจจะกำหนดให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในพื้นที่ดังกล่าว ประกาศเป็นบัญชีขาดแคลนเฉพาะในพื้นที่นั้น แต่ถ้าเป็นขาดแคลนทั้งประเทศ จะต้องประกาศเป็นมติภาพรวม เช่น จังหวัดชลบุรี มีผู้ทรงคุณวุฒิของก.ค.ศ. สะท้อนว่า ทางจังหวัดเปิดรับวิชาเอกนาฏศิลป์ แต่ไม่มีคนไปสอบ เพราะสถาบันผลิตในพื้นที่อาจไม่เปิดสอนเอกนาฏศิลป์ ดังนั้น จังหวัดชลบุรี อาจจะประกาศให้เอกนาฏศิลป์ เป็นสาขาขาดแคลน ซึ่งต้องมาดูว่าจะยกเว้นให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ ทั้งนี้ในการประชุมก.ค.ศ.ครั้งต่อไปสพฐ.จะต้องสรุปข้อมูลและเสนอให้ก.ค.ศ. อนุมัติเปิดสอบ โดยสพฐ.จะประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยในวันที่ 21 พฤษภาคม ดังนั้นทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยก่อนวันประกาศรับสมัคร

ผมจะหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และสำนักงานก.ค.ศ. เรื่องสอบบรรจุครูผู้ช่วย เพื่อวางแนวทางสำรวจข้อมูล ดูทั้งสาขาที่ขาดแคลนซ้ำซาก ไม่มีครู ไม่มีใครย้ายไป และสำรวจว่าในพื้นที่มีมหาวิทยาลัยใดที่ผลิตในสาขาที่ขาดแคลนดังกล่าวบ้าง หรืออยู่ระหว่างการผลิตแต่ยังไม่จบ โดยจะขอให้กศจ. ส่งข้อมูลมา เมื่อได้ข้อมูลจะเชิญคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มาประชุม เพื่อให้มีความเห็นร่วมกันว่า เป็นสาขาขาดแคลนเฉพาะพื้นที่หรือเป็นสาขาขาดแคลนภาพรวมทั้งประเทศ นายบุญรักษ์ กล่าว และว่า ทั้งนี้เมื่อกำหนดสาขาขาดแคลนแล้ว จะเปิดกว้างให้ผู้ที่ไม่ได้จบครู มาสอบด้วยหรือไม่นั้น คิดว่าน่าจะมี เพราะการสอบครูผู้ช่วยปีที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้สอบได้ ปีนี้ก็คงต้องมี แต่คิดว่าน้อยมาก เพราะต้องเป็นสาขาขาดแคลนจริงๆ จนไม่มีคนมาสมัคร เช่น สายอาขีพเพราะขณะนี้โรงเรียนเปิดสายอาชีพค่อนข้างมาก และคนที่จบในสาขาเหล่านี้ ไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นครู ดังนั้น ต้องมีช่องทางให้เขาสามารถเข้ามาเป็นครูได้ สพฐ. เลือกเปิดสอบสาขาขาดแคลนตามประโยชน์ของเด็ก ไม่ใช่ตามประโยชน์ของใคร

ผู้สื่อข่าวถามว่า ส.ค.ศ.ท.ระบุว่าผู้ที่จบสาขาอื่นมาสอบเป็นครูสอนไม่เป็น นายบุญรักษ์ กล่าวว่า อาจจะไม่จริงทุกคน ที่สอนเก่งก็เห็นจำนวนมาก เพราะคนที่เป็นติวเตอร์ดัง ก็ยังมาสอบเป็นครูผู้ช่วยสังกัดสพฐ. ส่วนที่บอกว่าเก่งแต่ติวนั้นใครตัดสินได้ ต้องดูที่ผลลัพธ์ของเด็ก

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/935754

ร่วมแสดงความคิดเห็น