การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560)

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 22 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 130 ครั้ง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/420 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว 24/2560)

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/329 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ร่วมแสดงความคิดเห็น