การจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2/2560 (30%)

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 21 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 49 ครั้ง