" หมออุดม" แนะอุดมศึกษาปรับตัวเป็นมหา" ลัยของคนวัยทำงานและคนสูงอายุ

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 20 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 34 ครั้ง

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา : โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และทิศทางอุดมศึกษาไทยในอนาคต ตอนหนึ่งว่า จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ,สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา โดยกระทรวงใหม่จะมีหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม 1 กรม คือ สำนักงานปลัด ระดับย่อยลงมาคือระดับสำนัก อีก 9 สำนัก ซึ่งจะประกอบด้วยสำนักเดิมที่มีอยู่ในโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 7 แห่ง และยกฐานะหรือมีสำนักใหม่อีก 2 สำนักคือ สำนักนิติการ และสำนักที่ดูแลงานวิจัยและนวัตกรรม ส่วนงบประมาณและบุคลากรนั้น ได้ยืนยันว่าจะไม่เพิ่มงบฯและคน

รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. กล่าวต่อว่า ในส่วนของ สกอ. ตนอยากให้ทุกคนมองไปข้างหน้า และยึดยุทธศาสตร์ประเทศของรัฐบาลเป็นหลัก และปรับตนเองเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ส่วนมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ ทั้งเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน แนวคิด ทัศนคติต่างๆ เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดน้อยลงมาก โดยปี 2560 มีผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพียง 81,230 คน ขณะที่เรามีที่นั่งในมหาวิทยาลัยรับได้ 109,129 คน ซึ่งเป็นสถิติคนสมัครน้อยที่สุดในรอบ 10 ปี ดังนั้นมหาวิทยาลัยในอนาคตต้องปรับตัวเอง โดยเป็นมหาวิทยาลัยของคนวัยทำงานและคนสูงอายุ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต รูปแบบการเรียนก็จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์มากขึ้น ขนาดของมหาวิทยาลัยก็จะเล็กลง หรือคาดการณ์ว่าจำนวนมหาวิทยาลัยก็จะเหลือน้อยลง

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/924267

ร่วมแสดงความคิดเห็น