" สุภัทร" ไม่แคร์ ม.ร.ขู่ฟ้อง สกอ.

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 18 มกราคม 2561
  • เข้าดู : 52 ครั้ง

เลขาธิการ กกอ.ยืนยันเผยแพร่ข้อมูลตามมติ กกอ. เตรียมเชิญมหา ลัย 40 แห่งหารือปรับปรุงหลักสูตรที่มีปัญหาต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ พ้อหลายคนคงไม่คิดว่าเป็นเพื่อนอีกแล้ว แต่มีหน้าที่ทำตรงไปตรงมา

วันนี้(17 ม.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีที่ สกอ.เปิดเผยข้อมูลรายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ปีการศึกษา 2558 และ 2559 ว่าใน 40 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรจำนวน 182 หลักสูตรที่มีปัญหาไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามการกำกับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 2 ของหลักสูตรทั้งหมด ว่า การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมติ กกอ. เพราะอยากให้มหาวิทยาลัยเร่งปรับปรุงคุณภาพ ขณะเดียวกันเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลผู้เรียนเองก็จะได้ตรวจสอบว่าหลักสูตรที่เรียนมีการปรับปรุงหรือยัง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ส่วนผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วจะไม่มีผลกระทบใดๆ ยังมีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญาเหมือนเดิม ขณะเดียวกัน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รมว.ศึกษาธิการ ก็มีนโยบายให้ สกอ.เปิดเผยข้อมูลหลักสูตรต่อสาธารณะและอยากให้มีการเผยแพร่ เป็นระยะที่สั้นขึ้น เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ แต่การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะต้องเป็นไปตามมติ กกอ.

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) จะเอาผิดทางกฎหมายกับ สกอ.และขณะนี้ทราบว่ามีอีกหลายแห่งไม่พอใจ นั้น ตนไม่อยากตอบประเด็นนี้ แต่ทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องตัวเอง ตนในฐานะข้าราชการและเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การกำกับของ กกอ. ซึ่งมติ กกอ.คือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ตนก็ได้ดำเนินการตามนั้น หากถามว่าปิดข้อมูลได้หรือไม่ ที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นผลของการปกปิดข้อมูลแล้วว่า เป็นอย่างไร การไม่เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เรียนได้รับรู้เป็นอย่างไร ครั้งนี้ กกอ. จึงตัดสินใจให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และขอย้ำว่าเป็นข้อมูลในปีการศึกษา 2558 -2559 ส่วนข้อมูลปีการศึกษา 2560 ยังไม่แล้วเสร็จ โดยคาดว่าข้อมูลล็อตแรกจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561

ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผมจะเชิญมหาวิทยาลัยทั้ง 40 แห่งมา พูดคุยเพื่อจะหาทางช่วยเหลือปรับปรุงหลักสูตรที่มีปัญหา เพื่อช่วยแก้ไข สำหรับผมการเชิญประชุมไม่ได้มีตำหนิอะไร แต่หลายคนคงตำหนิผม ผมรู้ดีว่าหลายคนคงไม่คิดว่าผมเป็นเพื่อนอีกแล้ว แต่ผมเป็นข้าราชการ ผมมีหน้าที่ทำตรงไปตรงมา ถ้าท่านเห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะตามมติ กกอ. เป็นความผิด ผมก็ไม่คิดมากอะไร สามารถเอาผิดกับผมได้ อย่าเอาผิดกับลูกน้องผม ส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. ที่ ม.ร. บอกว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับ สกอ. ผมไม่โกรธและยืนยันว่า ดำเนินการตามมติ กกอ.ผมว่าเรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานของการปฏิบัติราชการ ถ้าคิดว่าการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การที่รักษาผลประโยชน์ของสาธารณะแล้วผมผิดวินัยราชการก็ให้ออกไป ดร.สุภัทร กล่าว

เลขาธิการ กกอ.กล่าวด้วยว่า สาเหตุที่หลักสูตรไม่ผ่านการประเมินของ สกอ.ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กำหนด ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าระหว่างการประเมินมีอาจารย์ลาออก หรือ เกษียณอายุราชการ เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ส่วนกรณีที่ว่าจะสามารถใช้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นมาสอนในวิชาที่ขาดได้หรือไม่นั้น โดยส่วนตัวคิดว่า สามารถทำได้ แต่อาจจะติดเรื่องกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เช่น การนำอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอกชนมาสอนในมหาวิทยาลัยรัฐ เพื่อแก้ปัญหาอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบจะทำได้หรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้ กระบวนการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ สกอ.นั้น มหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลใส่ในระบบของ สกอ. หลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน 120 วัน กระบวนการกรอกข้อมูลทั้งหมดมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะดำเนินการด้วยตนเอง และหากมีความเปลี่ยนแปลงก็สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้ามหาวิทยาลัยใดตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย และกดเสร็จสิ้นกระบวนระบบจะล็อค ไม่สามารถเข้าไปแก้ข้อมูลได้ ซึ่ง สกอ.ก็จะยึดตามข้อมูลล่าสุด และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาสอบทาน.

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/622267

ร่วมแสดงความคิดเห็น