ชงรัฐลงทุน 5 บาทแรกเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาค

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 10 ตุลาคม 2560
  • เข้าดู : 43 ครั้ง

คณะกรรมการอิสระ ตั้งเป้า10ปีกองทุนเพื่อความเสมอภาคฯสามารถปลดล๊อกเหลื่อมล้ำได้ ชงรัฐลงทุน5บาทแรกจากงบฯด้านการศึกษา เข้ากองทุน ชวนประชาชนแสดงความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.กองทุนฯ

วันนี้(10 ต.ค.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ…. ตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนฯเสนอ โดยมีมติเห็นชอบให้เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับแก้อีกครั้งก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้พิจารณาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือนเมษายน 2561 ตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้อย่างแน่นอน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานอนุกรรมการกองทุน กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มุ่งหวังให้กองทุนฯ เป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยตั้งเป้าว่าภายใน5-10 ปีกองทุนนี้จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับแหล่งเงินทุนของกองทุนนั้นโดยหลักการจะมาจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งในร่างพ.ร.บ.กองทุนฯยืนยันที่จะให้รัฐลงทุนเงิน5บาทแรกจากงบฯด้านการศึกษาของประเทศ เป็นเงินประมาณ20,000 ล้านบาท ไม่ใช่ 50สตางค์สุดท้ายหรือ3,00ล้านบาทเหมือนที่ผ่านมา หากรัฐไม่สามารถจัดสรรให้ได้ทั้งหมดก็อาจใช้วิธีตามความเหมาะสม เช่น การเกลี่ยจากงบฯกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้รัฐนำเงินที่เสียภาษีไปอุดหนุนกองทุนฯได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้เรื่องนี้เป็นแค่ประมาณการ จะต้องปรับปรุงหาข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้ง

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ โฆษกคณะกรรมการอิสระฯ กล่าวว่า ร่างกฎหมายกองทุนฯ ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ออกตามรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนในชาติทุกกลุ่มวัย ไม่ได้มีเจตนาช่วยเหลือให้เปล่าแบบสังคมสงเคราะห์ แต่การใช้คืนจะมีหลายรูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯจะกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ประชาชนสามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทาง www.ThaiEdReform.org

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/603541

ร่วมแสดงความคิดเห็น