" องค์การค้าฯ" ไกล่เกลี่ย" ล็อกซเล่ย์" ชงใช้หนี้ 1.4 พันล้านปลอดดอกเบี้ย

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 10 ตุลาคม 2560
  • เข้าดู : 61 ครั้ง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ รายงานความคืบหน้าการ กรณีที่ กรณีที่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการฝากขายหนังสือเรียนกับองค์การค้าฯ จำนวน 1,400 ล้านบาท เบื้องต้น จากการหารือขององค์การค้าฯ และทางบริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ น่าจะตกลงกันได้ และยุติการฟ้องลง โดยทางบริษัท ล็อกซเล่ย์ฯ เสนอให้องค์การค้าฯ ผ่อนชำระหนี้จากการฝากขายหนังสือ โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่าเรื่องนี้จะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ โดยศาลนัดไกล่เกลี่ยเรื่องดังกล่าวอีกรอบในวันที่ 14 พฤศจิกายน

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้า ของ สกสค. กล่าวว่า นพ.ธีระเกียรติ มอบหมายให้ทางองค์การค้าฯ ไปหารือรายละเอียด รวมถึงดูข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดและแนวทางการดำเนินงานชำระ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการศธ. พิจารณา ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสกสค. เพื่อนำข้อมูลรายละเอียดและข้อเสนอที่ได้ไปไกล่เกลี่ยกับทางบริษัท ล็อกซเล่ซ์ อีกครั้งในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ส่วนจะผ่อนชำระเป็นรายเดือน หรือเป็นงวดอย่างไรนั้น ต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง เพราะอาจจะต้องดูความสามารถในการผ่อนชำระของทางองค์การค้าฯด้วย

นอกจากนั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมยังได้หารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารออมสิน กรณีที่คณะกรรมการสกสค. มีมติจะไม่รับเงินส่วนต่าง 1% ที่ทางธนาคารออมสินจะคืนเงินส่วนต่าง 1% ให้ครูผ่านทาง กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เบื้องต้นทางธนาคารออมสินเห็นด้วยในหลักการ ส่วนจะคืนในช่องทางใด วิธีการใดนั้น ทางธนาคารออมสิน จะไปหาแนวทาง และจัดทำรายละเอียดการปรับโครงสร้างหนี้ และนัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานปลัดศธ. และสำนักงานสกสค.อีกครั้ง นายพินิจศักดิ์กล่าว

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/691296

ร่วมแสดงความคิดเห็น