ยุบบอร์ดบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 9 ตุลาคม 2560
  • เข้าดู : 39 ครั้ง

“ธีระเกียรติ” ถกคณะกรรมการ สกสค. ยกเลิกบอร์ดบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. เป็นอำนาจ สกสค.ดูแลเอง

วันนี้ (9 ต.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติยกเลิกคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) เนื่องจากตามข้อกฎหมายกองทุนนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล และอำนาจการใช้เงินของกองทุนนี้ก็เป็นของ คณะกรรมการ สกสค. ดังนั้นเมื่อกรรมการบริหารกองทุนฯไม่มีอำนาจดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินตามกฏหมายได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีแล้ว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงเงิน 1% ของยอดเงินกู้ ที่ทางธนาคารออมสินจ่ายคืนเพื่อเข้ากองทุนฯ ซึ่งคาดว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไปกองทุนฯจะไม่รับเงิน 1%นั้นแล้ว แต่จะให้นำไปเฉลี่ยคืนแก่ครู เพราะเงินส่วนนี้เป็นเงินของครู ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าครูจะต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีอย่างต่อเนื่องจึงจะมีสิทธิได้รับเงินคืน ส่วนขั้นตอนวิธีการคืนเงินนั้นธนาคารออมสินจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง นอกจากนี้ยังได้หารือถึงกรณีที่ครูซึ่งอยู่ในโครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ร้องเรียน ว่า เมื่อครบอายุสัญญาประกันชีวิตตามโครงการเงินกู้ช.พ.ค.เป็นเวลา 9 ปี แล้ว หากยังจ่ายเงินกู้ไม่หมด ครูจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตในอัตราที่ค่อนข้างสูงนั้น ตนได้รับที่จะหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ว่า จะมีเงื่อนไขประกันในรูปแบบใดบ้างที่จะให้ความเป็นธรรมกับครูได้

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/603248

ร่วมแสดงความคิดเห็น