ผุดแผนพัฒนากำลังคนระดับภาค

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 6 ตุลาคม 2560
  • เข้าดู : 60 ครั้ง

ศธ. เตรียมผุดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภาค เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี หวังบูรณาการการทำงานทั้งระบบ

วันนี้ (4 ต.ค.)ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนากำลังคนพื้นที่ชายแดน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ไปตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนที่ภาคตะวันออกแล้ว และกำลังขยายไปยังภาคใต้ จากนั้นจะขยายให้ครบทุกภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

” การพัฒนากำลังคนในแต่ภาค จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ ภาคเหนือเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นหลักพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง ภาคกลางและภาคตะวันออก เน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ ภาคใต้ตอนบน เน้นการสร้างรายได้ที่หลากหลาย และชายแดนภาคใต้ จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง โฆษก ศธ. กล่าวและว่า ที่ประชุมได้หารือถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ซึ่งขณะนี้มีความสับสนเรื่องการแบ่งภาคของการศึกษาเป็น 18 ภาค กับ ภาคพัฒนาเศรษฐกิจ เป็น 6 ภาค อย่างไรก็ตามในวันที่ 18-19 ตุลาคมนี้ ที่จ.เชียงราย จะมีการประชุมศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และผู้แทนองค์กรหลัก เพื่อจัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภาคให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สำนักงาน ศธจ.ที่ขณะนี้มีคนทำงานไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/602372

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น