หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูฯ และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 6 ตุลาคม 2560
  • เข้าดู : 66 ครั้ง

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น