การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 60 ครั้ง

การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.หนังสือแจ้งเขต 2.สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3.แบบรายงาน 3 (excel) 4.แบบรายงาน 4 (excel)
5.รหัส GF หน่วยเบิก (excel)

การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
หนังสือแจ้ง สพม. 8 และ 18

ร่วมแสดงความคิดเห็น