การประกาศวันและสถานที่เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 50 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น