การจัดสรรอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียน ตชด.

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 59 ครั้ง

เอกสารแนบ

1. รายชื่อเขตที่ได้รับจัดสรร [‘ ขนาดไฟล์ 38.55 KB ‘]
2. หนังสือแจ้งเขต [‘ ขนาดไฟล์ 45.12 KB ‘]

ร่วมแสดงความคิดเห็น