การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 38 ครั้ง

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น