บอร์ด สกสค.ตั้งทีมคุมธุรกิจองค์การค้าฯ

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 30 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 50 ครั้ง

บอร์ด สกสค.ตั้งคณะอนุกรรมการฯบริหารธุรกิจองค์การค้าฯ พร้อมคุมการทำงานของผอ.เชื่อจะช่วยให้องค์การค้าฯกลับมามีกำไรอีกครั้งแน่นอน

วันนี้(28ก.ย.) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพด้านธุรกิจองค์การค้าของ สกสค. จำนวน 7 คน ประกอบด้วย เลขาธิการ สกสค. เป็นประธาน และกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนจากคณะกรรมการกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายพัฒนพงศ์ สุโกษา และนายสาโรช บุตรเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ 1 คน คือ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล และผอ.องค์การค้าฯเป็นกรรมการ และเลขานุการ โดยคณะอนุกรรมการจะทำหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำเรื่องการบริหารงาน การกำกับ และติดตามการดำเนินงานของผอ.การองค์การค้าฯให้เป็นไปอย่างเหมาะสมถูกทิศถูกทาง ไม่ใช่ปล่อยให้ผอ.องค์การค้าฯมีอำนาจล้นมือคิดจะทำอะไรก็ได้จนสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์การค้าฯจนถึงทุกวันนี้

“ที่ผ่านมาการตัดสินใจของผอ.องค์การค้าฯหลายเรื่องเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาด และไม่รู้ว่ามีเจตนาหรือไม่ ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ก็สร้างความเสียหายทำให้องค์การค้าฯขาดทุนปีละกว่า 200 ล้านบาท และยังเป็นหนี้อยู่จนถึงขณะนี้สูงถึง 5,000 กว่าล้านบาท โดยสาเหตุหนึ่งที่ผมได้วิเคราะห์ก็คือ การปล่อยอำนาจให้แก่ผอ.องค์การค้าฯตัดสินใจมากเกินไป ทั้งเรื่องการทำธุรกิจ การรับบุคลากรเข้าทำงาน ซึ่งแน่นอนว่าพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำอาจจะไม่กล้าที่จะโต้แย้ง หรือให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้แม้ว่าจะมีคณะกรรมการบริหารองค์การค้าฯอยู่แล้ว แต่กรรมการส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ซึ่งจะกำกับดูแลเฉพาะในเรื่องของนโยบาย ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานในเชิงลึก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีคณะอนุกรรมการฯดังกล่าวเข้ามาช่วยดูแลบริหารงานธุรกิจองค์การค้าฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้องค์การค้าฯกลับมามีกำไรได้อีกครั้งอย่างแน่นอน” ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้าฯ กล่าว

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/601221

ร่วมแสดงความคิดเห็น