ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตรายงานข้อมูลหนี้สาธารณูปโภคค้างจ่ายของหน่วยงานในสังกัด

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 26 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 49 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น